حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سازمان انرژی اتمی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فضایی ایران
پژوهشگاه فضایی ایران
پژوهشگاه هوا فضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
انجمن هسته‌ای ایران