• کلیه علاقه‌مندان به موضوعات کنفرانس می توانند بعد از عضویت در سایت در کنفرانس ثبت نام و شرکت نمایند.
  • جهت شرکت در کنفرانس نیاز است کلیه اطلاعات در قسمت اطلاعات شخصی کامل گردد.
  • نوع عضویت سامانه کنفرانس به صورتی یکی از دو مورد زیر است:

           1-شرکت کننده به عنوان دانشجو (در این نوع ثبت نام نیاز است شرکت کننده اسکن کارت دانشجویی خود را در هنگام تکمیل فرم آپلود نماید) 

           2-شرکت کننده آزاد

  • شرکت کننده محترم بایستی با توجه به نوع عضویت خود اسکن فیش واریزی را جهت تکمیل فرآیند ثبت نام خود آپلود نمایید.
  • لطفا هزینه ثبت نام خود را به شماره شبای IR200170000002170659001004  به نام خزانه‌داری کل با شناسه واریز 6590010041141 واریز نمایید.
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,000,000 ریال
2
1,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.